OFFSET TISAK

LEADING REAL ESTATE DEVELOPER IN ABU DHABI

Offset tisak

Ovaj tisak je jedan od tradicionalnijih vrsta tiska koji se koriste za tisak papirne konfekcije kao što su:

- Memorandumi
- Prospekti
- Katalozi
- Razne mape
- Fascikli
- Blokovska roba
- Optremnice
- Računi sa ili bez perforacie i numeracije i slično
- Tisak kalendara
- Vizit karti
- Raznih brošura

Veselimo se Vašem upitu ili pozivu!

TOP